PIŠITE NAM
success Najlepša hvala za vaše sporočilo. Na vaše sporočilo bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.
Nakaj je šlo narobe. Prosimo poizkusite še enkrat.
IME obvezno polje IME neveljavna vsebina
PRIIMEK obvezno polje PRIIMEK neveljavna vsebina
TELEFONSKA ŠTEVILKA obvezno polje TELEFONSKA ŠTEVILKA neveljavna vsebina
SPOROČILO obvezno polje
* obvezna polja
Ali bi zeleli prejemati aktualne Mazdine informacije in novice? Potem oznacite ustrezen kanal za kontaktiranje.
Poglej več Glej manj

Posameznik: je vsaka fizična oseba, ki posreduje svoje osebne podatke družbi Mazda Motor Slovenija d.o.o. Upravljavec: je družba Mazda Motor Slovenija d.o.o., Dolenjska cesta 242 c, Ljubljana, matična številka: 5672040000, ki ga zastopa direktor Aleš Marguč in direktor David Graham McGonigle. Osebni podatki: so podatki posameznika, kot jih določa veljavna zakonodaja, v tej privolitvi njegovo osebno ime in priimek, poštna številka, elektronski naslov, mesto. Osebni podatki posameznika se na podlagi njegove privolitve za namene neposrednega trženja obdelujejo zlasti zaradi posredovanja informacij oziroma obveščanja po pošti ali elektronski pošti o novostih, posebnih ponudbah in marketinških akcijah ter podobno. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da svojo privolitev kadar koli prekliče. Preklic privolitve lahko posameznik kadarkoli pošlje pisno na naslov upravljavca, po elektronski poti, na naslov upravljavca info@mazda.si ali s klikom na povezavo ODJAVA, poslano v vsakem elektronskem sporočilu posamezniku. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Upravljavec bo najkasneje v petnajstih (15) dneh od prejema preklica privolitve preprečil obdelavo osebnih podatkov posameznika in ga v nadaljnjih 5ih dneh o tem tudi obvestil. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem krije upravljavec. Posameznik s klikom na okence te privolitve potrjuje, da so posredovani osebni podatki točni.

PRAVNE INFORMACIJE: Osebne podatke posameznika lahko upravljavec obdeluje vse do preklica privolitve oziroma do takrat, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. Upravljavec zbira, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Osebni podatki posameznika se zbirajo in obdelujejo na podlagi točke a prvega odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Posameznik ima pravico, da od upravljavca zahteva dostop do osebnih podatkov. Posameznik ima pravico, da od upravljavca zahteva popravek osebnih podatkov, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki. Posameznik ima pravico do prenosljivosti podatkov. Posameznik ima pravico do ugovora. Navedene zahteve lahko posameznik kadarkoli pošlje pisno na naslov upravljavca ali po elektronski poti, na naslov upravljavca info@mazda.si. Posameznik ima pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. Posameznik ni dolžan zagotoviti osebnih podatkov v privolitveni namen. V kolikor posameznik osebnih podatkov ne zagotovi, se šteje, da njegova privolitev v obdelavo ni podana in posameznik ne more sodelovati pri namenih za katere se ta privolitev daje. Upravljavec osebnih podatkov ne sprejema avtomatiziranih odločitev in ne oblikuje profilov. Več informacij je na voljo v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na naši spletni strani www.mazda.si

POŠLJI

Izjava o zasebnosti

Izjava o zasebnosti

Informacije o varstvu podatkov za stranke in možne kupce
 
I.            Informacije o varstvu podatkov pri obdelavi v skladu s 13., 14. in 21. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR)
 
Varstvo podatkov je za nas zelo pomembno, zato vas s tem dokumentom obveščamo o tem, kako obdelujemo vaše podatke, kakšne so vaše pravice in do kakšnih zahtevkov ste upravičeni v skladu z upoštevnimi predpisi za varstvo podatkov.
 
1.       Upravljavec podatkov in podatki za stik
Upravljavec podatkov
Mazda Motor Slovenija, d.o.o.
Dolenjska cesta 242c
1000 Ljubljana 
Telefon: 
Faks:
E-pošta: info@mazda.si
 
 2.         Nameni in pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov
Osebne podatke obdelujemo v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), v skladu z nacionalno zakonodajo o varstvu podatkov in drugimi določbami za zaščito podatkov (podrobnosti so navedene v nadaljevanju). Podrobnosti o tem, kateri podatki se obdelujejo in kako so uporabljeni, so v pretežni meri odvisne od zahtevanih ali odobrenih storitev v posameznem primeru. Več podrobnosti ali dodatne informacije glede namena obdelave podatkov lahko najdete v ustreznih pogodbenih dokumentih, obrazcih, izjavi o soglasju (privolitvi) in/ali drugih informacijah, ki so vam bile zagotovljene (npr. glede uporabe naše spletne strani ali z našimi določili in pogoji). Poleg tega lahko informacije o varstvu podatkov občasno posodobimo, kar boste izvedeli na naši spletni strani.
 
2.1      Nameni, povezani z izvajanjem pogodbenih ali predpogodbenih ukrepov (6. člen, točka 1 b GDPR)
Osebne podatke obdelujemo za potrebe izvajanja pogodb, ki smo jih sklenili z vami in za izpolnjevanje vaših naročil. Obdelava tako zlasti služi zagotavljanju jamstev proizvajalca, podaljšanega jamstva, ki je na voljo za doplačilo, pomoči na cesti, storitev Mazda Care, vzdrževanju digitalne servisne knjižice, prostovoljnim postopkom (kulanca), bonitetnim programom za osebe s posebnimi potrebami, subvencijam za financiranje vozil itd. Obenem je obdelava podatkov potrebna za izvajanje ukrepov in dejavnosti znotraj okvira predpogodbenega razmerja, npr. če morebitni kupec želi testno vožnjo. Glede na vaša naročila zagotovimo ustrezne storitve, ukrepe in dejavnosti. Njihov bistveni del so komunikacija z vami glede na pogodbo, možnost preverjanja transakcij, naročil in drugih dogovorov ter nadzor kakovosti s pomočjo ustrezne dokumentacije, pritožb, jamstev in prostovoljnih postopkov (kulance), ukrepov za nadzor in optimizacijo poslovnih postopkov in izvajanje splošne dolžnosti skrbnosti, kontrole in nadzora s strani pridruženih podjetij (npr. matičnega podjetja); spremljanje izdelka, vzdrževanje izdelka in zagotavljanje prometne varnosti (npr. z vpoklici in servisnimi kampanjami) ter razvoj in izboljšave izdelka, statistična ovrednotenja za upravljanje podjetja, beleženje in nadzor stroškov, poročanje, notranje in zunanje komunikacije, krizno upravljanje, računovodstvo in obdavčitev operativnih storitev, upravljanje tveganj, obravnavo pravnih zahtevkov in obrambo v primeru tožb; zagotavljanje varnosti na področju IT ((sistem za obveščanje in preverjanje verodostojnosti) in splošne varnosti, vključno z varnostjo zgradbe in obrata, zaščito in izvajanje notranje oblasti (npr. z ukrepi za nadzor dostopa); zagotavljanje integritete, pristnosti in razpoložljivosti podatkov, preprečevanje in preiskave kaznivih dejanj; nadzor s strani nadzornih teles ali nadzornih organov (npr. revizija).
 
2.2      Nameni znotraj okvira našega zakonitega interesa ali zakonitega interesa tretjih oseb (6. člen, točka 1 f GDPR)
Poleg dejanskega izvajanja (pred) pogodbe in ukrepov na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe, obdelujemo vaše podatke, ko je to potrebno za zaščito naših upravičenih interesov ali upravičenih interesov tretjih oseb, še posebej za naslednje namene:
-       pridobivanje informacij in izmenjava s kreditnimi institucijami, ko  presega naša ekonomska tveganja;
-       pregled in optimizacija postopkov za analize potreb;
-       nadaljnji razvoj storitev in izdelkov ter obstoječih sistemov in postopkov;
-       razkritje osebnih podatkov v okviru potrebne skrbnosti pri prodajnih pogajanjih podjetja;
-       za primerjavo z evropskimi in mednarodnimi protiterorističnimi seznami, v kolikor to presega zakonske obveznosti;
-       obogatitev naših podatkov, npr. z uporabo ali raziskavo javno dostopnih podatkov;
-       statistične ocene ali analize trge;
-       primerjalne analize (benchmarking);
-       obravnavo pravnih zahtevkov in obrambo v primeru pravnih sporov, ki jih ni možno neposredno pripisati pogodbenim razmerjem;
-       omejena obdelava podatkov, če izbris zaradi posebne vrste shranjevanja ni možen ali je možen samo z nesorazmerno veliko truda;
-       razvoj sistemov točkovanja ali postopkov za avtomatizirane postopke odločanja;
-       preprečevanje in preiskave kaznivih dejanj, če to ni izključno potrebno zaradi izpolnjevanja zakonskih zahtev;
-       varnost zgradbe in obrata (npr. z nadzorom dostopa in video-nadzorom), v kolikor to presega splošno dolžnost skrbnosti;
-       notranje in zunanje preiskave, varnostni pregledi;
-       vsako spremljanje ali snemanje telefonskih pogovorov za namene nadzora kakovosti in šolanja;
-       ohranitev in vzdrževanje certifikatov zasebnega prava ali uradne vladne narave;
-       zaseg in izvajanje notranje oblasti z ustreznimi ukrepi in video-nadzorom za zaščito naših strank in zaposlenih pa tudi za zavarovanje dokaznega gradiva v primeru kaznivih dejanj in njihovega preprečevanja.
 
2.3      Nameni v skladu z vašo privolitvijo (6. člen, točka 1 a GDPR)
Vaše osebne podatke lahko obdelujemo tudi za določene namene (npr. uporaba komunikacijskih sistemov podjetja za zasebne namene; vaše fotografije/videoposnetki za objavo na intranetu/internetu; neposredno trženje) v skladu z vašo privolitvijo. Svojo privolitev lahko kadarkoli prekličete. Če besedilo, ki spremlja privolitev ne določa drugače, lahko vsako privolitev prekličete pisno na naslov Mazda Motor Slovenija d.o.o., Dolenjska cesta 242 c, Ljubljana, po elektronski poti na naslov info@mazda.si ali s klikom na povezavo ODJAVA, poslano v elektronskem sporočilu.  To velja tudi za preklic izjav o privolitvi, ki so nam bile posredovane, preden se je začela uporabljati uredba GDPR, to je pred 25. majem 2018. O posledicah preklica privolitve ali nepodaje privolitve boste obveščeni posebej, v besedilu, ki bo spremljalo privolitev. Podaja privolitve je vaša prostovoljna odločitev. V primeru, da privolitve ne podate ali jo prekličete, ne morete sodelovati pri namenu, za katerega se privolitev daje. 
Na splošno se preklic privolitve uporablja samo od dne preklica naprej. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem in obdelava ostaja zakonita.
 
2.4      Nameni, povezani z izpolnjevanjem predpisanih zahtev (6. člen, točka 1 c GDPR) ali javnim interesom (6. člen, točka 1 e GDPR)
Kot za vsakogar, ki se aktivno vključi v poslovno življenje, velja tudi za nas veliko zakonskih obveznosti. To so v prvi vrsti zakonske zahteve (npr. trgovinski in davčni predpisi), pa tudi veljavni nadzorni predpisi ali druge zahteve, ki jih določijo vladni organi. Nameni obdelave lahko vključujejo tudi preverjanje identitete in starosti, preprečevanje goljufij in pranja denarja (npr. primerjave z evropskimi in mednarodnimi protiterorističnimi seznami), skladnost z nadzorom in obveznost obveščanja po zakonu o obdavčitvi ter tudi arhiviranje podatkov zaradi varovanja in zaščite podatkov ter za namene revizije davčnih svetovalcev/revizorjev, fiskalnih in drugih vladnih organov. Dodatno bo morda treba razkriti osebne podatke v primeru uradnih vladnih/sodnih ukrepov zaradi zbiranja dokaznega gradiva, pregona in kazenskega postopka ali uveljavljanja civilnopravnih zahtevkov.
 
 3.               Kategorije podatkov, ki se obdelujejo in jih nismo pridobili neposredno od vas, ter njihovo poreklo
Če to zahtevajo pogodbeno razmerje z vami in vaše dejavnosti, lahko obdelamo podatke, ki jih zakonito prejemamo iz našega omrežja pooblaščenih trgovcev z vozili Mazda, od drugih podjetij (npr. zavarovalniških agencij, ponudnikov financiranja) ali tretjih oseb (kreditne institucije, distributerji naslovov). Poleg tega obdelujemo podatke, ki smo jih v skladu z zakonom zbrali, prejeli ali pridobili iz javno dostopnih virov (kot so npr. registri trgovinskih družb in registri združenj, matični registri, tisk, internet in drugi mediji), če je to potrebno in imamo dovoljenje za obdelavo teh podatkov v skladu z zakonskimi določbami.
 
Kategorije ustreznih osebnih podatkov so lahko zlasti:
 
osebni podatki (ime, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, zakonski stan, poklic/dejavnost in primerljivi podatki, oseba za stik, podatki o vozniku in podobni podatki)
podatki za stik (naslov, e-poštni naslov, telefonska številka in podobni podatki)
najemodajalci in najemniki
podatki o naslovu (podatki o prebivalstvu in primerljivi podatki)
podatki o vozniškem dovoljenju ali osebni izkaznici
potrdilo o plačilu/potrditev kritja bančnih in kreditnih kartic
informacije o vaši finančni situaciji (podatki o kreditni sposobnosti vključno z oceno, to je podatki za oceno ekonomskega tveganja)
zgodovina stranke
tehnični podatki vozila vključno s podatki diagnostike
informacije o vzdrževanju in popravilih
podatki o vaši uporabi naših vsebin (npr. čas dostopa do naših spletnih strani, aplikacij ali novic, kliki na straneh/povezave ali vnosi in primerljivi podatki)
    video-podatki
 
 4.               Prejemniki ali kategorije prejemnikov vaših podatkov
V našem podjetju vaše podatke prejmejo interni oddelki ali organizacijske enote, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti, ali tovrstne podatke potrebujejo v okviru obdelave in izvajanja naših upravičenih interesov.
Vaši podatki so zunanjim službam in osebam razkriti/posredovani izključno 
v povezavi z izvajanjem pogodbe;
za namene, ko moramo ali smo upravičeni do zagotavljanja informacij, obveščanja ali posredovanja podatkov (npr. poklicni sindikat delodajalca, sheme zdravstvenega zavarovanja, davčni organi) v skladu z zakonskimi zahtevami ali če je posredovanje podatkov v javnem interesu (glejte točko 2.4);
do obsega, pri katerem zunanji ponudniki storitev z našim pooblastilom obdelajo podatke kot obdelovalci pogodb ali osebe z določenimi funkcijami (npr. izvajalci storitev pomoči na cesti, podaljšanega jamstva, storitev Mazda Care ter ponudniki lizinga in financiranja, zunanji podatkovni centri, podjetja za podporo in vzdrževanje IT-aplikacij, arhiviranje in obdelavo dokumentov, izvajalci storitev klicnega centra, storitev za zagotavljanje skladnosti, nadzor, preverjanje podatkov za preprečevanje pranja denarja, validacijo in zaščito podatkov, preverjanje verodostojnosti, uničevanje podatkov, nakupe/nabavo, administracijo strank, urejanje in pošiljanje pošte, trženje, medijske tehnologije, raziskave, nadzor tveganj, obračunavanje, telefonijo, upravljanje spletnih strani, storitve z revizijo, kreditne ustanove, tiskarne ali podjetja za uničevanje podatkov, kurirske storitve, logistiko);
kot rezultat našega upravičenega interesa ali upravičenega interesa tretje osebe v sklopu namenov, navedenih pod točko 2.2 (npr. vladni organi, kreditne institucije, družbe za izterjavo, odvetniki, sodišča, cenilci, podjetja, ki so del skupin podjetij in nadzorni organi);
z vašo privolitvijo za prenos podatkov tretjim osebam.
 
Prav tako se moramo vzdržati prenosa vaših podatkov tretjim osebam, če vas o tem nismo posebej obvestili. Če pooblastimo izvajalce storitev za obdelavo naročila, bodo vaši podatki obravnavani v skladu z varnostnimi standardi, ki jih določimo, da zagotovimo ustrezno varstvo vaših podatkov. V vseh drugih primerih lahko prejemniki uporabijo podatke samo za namene, za katere so jim bili podatki poslani.
 
5.               Čas shranjevanja podatkov

Vaše podatke obdelamo in shranimo v času trajanja našega poslovnega razmerja. To vključuje začetek sklepanja pogodbe (predpogodbeno pravno razmerje) in izvajanje pogodbe.
 
Po tem času moramo upoštevati različne zahteve glede shranjevanja in dokumentiranja, ki med drugim izhajajo iz gospodarskega ali davčnega prava. Tam določena obdobja in roki za shranjevanje in/ali dokumentiranje trajajo do deset let po poteku pogodbenega razmerja ali predpogodbenega pravnega razmerja.
 
Dodatno lahko posebni zakonski predpisi zahtevajo daljše shranjevanje (npr. naša obveznost nadzora naših izdelkov do konca časa uporabe vozila, ki nam omogoča, da po potrebi sprožimo vpoklic ali servisne kampanje).
 
Če podatki v skladu s pogodbenimi ali zakonskimi obveznostmi in pravicami niso več zahtevani, jih redno izbrišemo, če za izvajanje namenov, naštetih pod točko 2.2, zaradi prednostnih zakonitih interesov ni potrebna nadaljnja obdelava – v omejenem obdobju. Kot takšen prednostni zakoniti interes na primer šteje, če podatkov ni možno izbrisati zaradi posebne vrste shranjevanja ali bi bilo to možno samo z nesorazmernimi stroški in je obdelava za druge namene izključena z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi.
 
6.               Obdelava podatkov v tretji državi ali v mednarodnem podjetju
 
Podatki se prenesejo podjetjem v državah zunaj Evropskega gospodarskega področja EU/EEA (tako imenovane tretje države), če je to potrebno za izvajanje pogodbenih obveznosti do vas (na primer pri vašem odhodu v drugo državo), če to zahteva zakon (npr. obveznost obveščanja po davčnem zakonu), če je to v našem upravičenem interesu ali v upravičenem interesu tretje osebe ali če ste nam dali privolitev za to.
Obenem so lahko vaši podatki obdelani v tretji državi tudi zaradi sodelovanja izvajalcev storitev v okviru obdelave naročila. Če Evropska komisija ni izdala sklepa o zadostni stopnji varovanja podatkov za zadevno državo, jamčimo, da bodo vaše pravice in svoboščine s pogodbenimi sporazumi v ta namen ustrezno zaščitene in zajamčene v skladu z zahtevami EU za varstvo podatkov. Na zahtevo vam bomo zagotovili podrobnejše informacije.
Informacije o primernih ali smiselnih jamstvih in možnosti, kako in kje lahko dobite njihov izvod, lahko zahtevate od pooblaščene osebe za varstvo podatkov v podjetju ali kadrovskem oddelku, ki je zadolžen za vas.
 
7.               Shranjevanje podatkov v vozilu
 
V vašem vozilu so vgrajene elektronske krmilne enote. Te krmilne enote obdelujejo podatke, ki jim jih na primer posredujejo senzorji vozila, ki jih ustvarjajo same ali si jih izmenjujejo med sabo. Nekatere krmilne enote so potrebne za varno delovanje vozila, druge vam zagotavljajo pomoč pri vožnji (sistemi za pomoč vozniku) ali omogočajo funkcije za udobje, informacije in razvedrilo.
 
V nadaljevanju so navedene splošne informacije o obdelavi podatkov v vozilu. Dodatne informacije glede zbiranja in shranjevanja specifičnih podatkov v vozilu, prenosa tretjim osebam in za kakšne namene, najdete pod naslovom ‘Varstvo podatkov’ v ustreznih navodilih za uporabo, kjer so tudi neposredne povezave do funkcijskih specifikacij, za katere veljajo te informacije. Ta navodila za uporabo so na voljo tudi na spletu in – odvisno od konfiguracije vozila – v digitalni obliki v vozilu.
 
Osebne reference
Vsako vozilo ima edinstveno identifikacijsko številko, ki omogoča njegovo identifikacijo. Ta identifikacijska številka vozila omogoča ugotovitev trenutnega in prejšnjih lastnikov vozila. Podatki, zbrani iz vozila, omogočajo ugotovitev lastnika ali voznika vozila tudi na druge načine, na primer prek registrske tablice.
 
Podatki, ki jih ustvarijo ali obdelajo krmilne enote, so zato lahko osebni podatki ali pa so pod določenimi pogoji osebno določljivi podatki. Glede na to, kateri podatki vozila so na voljo, je mogoče sklepati na primer o načinu vožnje, vaši lokaciji ali vaši poti ali o vzorcih porabe.
 
Vaše pravice glede varstva podatkov
V skladu s trenutno veljavno zakonodajo o varstvu podatkov imate določene pravice kar zadeva podjetja, ki obdelujejo vaše osebne podatke.
 
V skladu s tem imate pravico, da brezplačno zahtevate celovito razkritje informacij nasproti (vis-à-vis) proizvajalca in tretjih oseb (npr. pooblaščenih izvajalcev storitev pomoči na cesti ali delavnic, izvajalcev spletnih storitev za vozilo), če imajo shranjene osebne podatke, ki se nanašajo na vas. Zahtevate lahko informacije, kateri podatki o vas so shranjeni, za kakšne namene in vir teh podatkov. Vaša pravica do informacij velja tudi za prenos podatkov tretjim osebam.
 
Podatke, ki so shranjeni izključno lokalno, v vozilu, je proti plačilu, če je to primerno, možno prikazati s strokovno pomočjo, npr. v servisni delavnici.
 
Pravne zahteve glede razkritja podatkov
V obsegu, ki ga določajo obstoječi pravni predpisi, morajo proizvajalci na zahtevo javnih organov posredovati informacije, ki so jih shranili, potrebni obseg pa se določi glede na posamezen primer (npr. preiskava kaznivega dejanja).
 
Javni organi imajo v posebnih primerih tudi pravico, da v skladu z veljavno zakonodajo odčitajo podatke iz vozila. Tako lahko v primeru nezgode informacije, odčitane iz krmilne enote varnostnih blazin, pomagajo pojasniti okoliščine nezgode.
 
Operativni podatki v vozilu
Krmilne enote obdelujejo podatke, povezane z uporabo vozila.
 
Med njimi so na primer:
 
-        informacije o stanju vozila (npr. hitrost, upočasnjevanje, bočni pospešek, hitrost koles, indikator uporabe varnostnih pasov),
-        okoljski pogoji (npr. temperatura, senzor dežja, senzor razdalje).
 
Ti podatki so na splošno kratkotrajni in niso shranjeni po času uporabe, obdeluje pa jih le vozilo samo. Krmilne enote pogosto vsebujejo medij za shranjevanje podatkov. Z njihovo uporabo je možno dokumentirati – začasno ali trajno – informacije o pogojih vozila, obremenjenosti komponent, zahtevah za vzdrževanje ter tehničnih dogodkih in okvarah.
 
Odvisno od tehnične konfiguracije se lahko shranijo naslednje informacije:
 
-        pogoji obratovanja komponent sistema (npr. nivoji tekočin, tlak v pnevmatikah in stanje akumulatorja),
-        motnje v delovanju in okvare pomembnih komponent sistema (npr. osvetlitev in zavore),
-        odziv sistema na izredne situacije pri vožnji (npr. sproženje varnostne blazine, aktiviranje sistemov za nadzor stabilnosti),
-        informacije o dogodkih, pri katerih je prišlo do poškodbe vozila,
-        pri vozilih na električni pogon tudi stanje napolnjenosti visokonapetostnega akumulatorja in ocena dosega vozila.
 
V nekaterih primerih (npr. če je vozilo zaznalo okvaro), je morda treba shraniti podatke, ki bi sicer bili kratkotrajni.
 
Pri uporabi storitev servisiranja (npr. popravila in vzdrževanje na servisu) je morda možno po potrebi odčitati in uporabiti shranjene podatke o delovanju skupaj z identifikacijsko številko vozila. Podatke iz vozila lahko odčitajo zaposleni v Mazdinem omrežju (npr. pooblaščene servisne delavnice, proizvajalec) ali pri tretjih osebah (npr. izvajalci storitev pomoči na cesti, neodvisni mehaniki). Isto velja pri garancijskih primerih in ukrepih za zagotavljanje kakovosti.
 
Običajno podatke odčitajo prek obvezne povezave OBD (on-board diagnostics, vgrajena diagnostika) s priključkom v vozilu. Odčitek podatkov o delovanju dokumentira tehnične pogoje vozila ali posameznih komponent in pomaga pri diagnosticiranju okvar, skladnosti z garancijskimi obveznostmi in izboljšavami kakovosti. Ti podatki, še posebej informacije o obremenitvah komponent, tehničnih dogodkih, napakah pri delovanju in drugih napakah, se po potrebi skupaj z identifikacijsko številko vozila prenesejo proizvajalcu. Poleg tega sodi odgovornost za izdelke v sklop odgovornosti proizvajalca. V ta namen proizvajalec uporablja podatke o delovanju zunaj vozila, na primer kampanje z vpoklici. Tudi te podatke je možno uporabiti za preverjanje zahtevkov na podlagi zakonsko določene garancije za uporabnika in garancije proizvajalca.
 
V sklopu popravil in vzdrževalnih del lahko osebje servisa na vašo zahtevo ponastavi pomnilnik napak.
 
Funkcije, povezane z udobjem in informacijsko-razvedrilnim sistemom
Nastavitve za udobje in prilagoditve vozila lahko shranite in jih kadarkoli spremenite/ponastavite.
 
Odvisno od konfiguracije posameznega vozila so med njimi lahko:
 
-        nastavitve položaja sedeža in volanskega obroča,
-        prilagoditve podvozja in nastavitve klimatske naprave,
-        prilagoditve, na primer osvetlitev notranjosti.
 
V povezavi z izbrano konfiguracijo lahko podatke sami vključite tudi v funkcije sistemov za informacije in razvedrilo v vozilu.
 
Odvisno od konfiguracije posameznega vozila so med njimi lahko:
 
-        multimedijski podatki, npr. glasba, filmi ali fotografije za predvajanje z vgrajenim multimedijskim sistemom,
-        podatki imenika za uporabo v povezavi z vgrajenim sistemom za prostoročno telefoniranje ali vgrajenim navigacijskim sistemom,
-        vneseni cilji navigacijskega vodenja,
-        podatki, povezani z uporabo internetnih storitev.
 
Ti podatki funkcij za udobje ter informacije in razvedrilo so lahko shranjeni lokalno v vozilu ali v napravah, ki ste jih povezali z vozilom (npr. pametni telefon, USB-ključek ali MP3-predvajalnik). Če ste sami vnesli podatke, jih boste lahko kadarkoli tudi izbrisali.
 
Prenos teh podatkov iz vozila poteka izrecno na vašo zahtevo, kar še posebej velja za nastavitve, ki ste jih izbrali pri uporabi spletnih storitev.
 
Integracijo pametnega telefona na primer omogočata vmesnika Android Auto in Apple car play.
 
Če je vaše vozilo ustrezno opremljeno, boste lahko povezali svoj pametni telefon ali drugo mobilno napravo z vozilom, da ga boste lahko upravljali z vgrajenimi krmilnimi elementi v vozilu. Slike in zvoke s pametnega telefona lahko predvajate prek multimedijskega sistema vozila. Obenem se specifične informacije prenesejo na vaš pametni telefon. Odvisno od vrste integracije lahko to vključuje podatke o lokaciji, dnevnem/nočnem načinu in druge splošne informacije vozila. Seznanite se z navodili za uporabo vozila/sistema za informacije in razvedrilo.
 
Integracija omogoča uporabo izbranih aplikacij za pametne telefone, na primer za navigacijo ali predvajanje glasbe. Do nadaljnje interakcije med pametnim telefonom in vozilom – še posebej do aktivnega dostopa do podatkov vozila – ne pride. Naravo dodatne obdelave podatkov določi ponudnik aplikacije. Ali in katere nastavitve je možno uporabiti, je odvisno od posamezne aplikacije in operacijskega sistema vašega pametnega telefona.
 
Spletne storitve
Če je vaše vozilo opremljeno z brezžično omrežno povezavo, ta omogoča izmenjavo podatkov med vašim vozilom in drugimi sistemi. Brezžično povezavo omogoča enota za oddajanje in sprejem, ki je specifična za vozilo, ali mobilna naprava (npr. pametni telefon), ki ste ga vgradili. Spletne funkcije je možno uporabljati prek te omrežne povezave. Mednje sodijo tudi spletne storitve in aplikacije, ki vam jih nudijo proizvajalec ali drugi ponudniki.
 
Storitve, ki jih zagotavlja proizvajalec
Za naše spletne storitve je Mazda na ustreznem mestu (npr. v navodilih za uporabo in/ali na lokalni Mazdini spletni strani) opisala zadevne funkcije in jih zagotavlja skupaj s povezanimi informacijami o varstvu podatkov. Za zagotavljanje spletnih storitev se lahko uporabljajo osebni podatki. Izmenjava podatkov v ta namen poteka prek zaščitene povezave, na primer z uporabo temu namenjenih IT-sistemov. Poleg zagotavljanja storitev potekajo zbiranje, obdelava in uporaba osebnih podatkov izključno na osnovi pravnega dovoljenja, na primer pri zakonsko zahtevanih sistemih za klic v sili, v obliki pogodbenega sporazuma ali odobritve.
 
Sami lahko izberete vklop ali izklop (včasih plačljivih) storitev in funkcij v vozilu, včasih pa celo celotne brezžične povezave. To ne velja za funkcije in storitve, ki so zahtevane z zakonom, na primer sisteme za klic v sili.
 
Storitve tretjih oseb
Če se odločite za uporabo spletnih storitev drugih ponudnikov (tretjih oseb), za te storitve odgovarja zadevni ponudnik in zanje veljajo njegovi pogoji za varstvo podatkov in pogoji za uporabo. Proizvajalec na splošno nima vpliva na tovrstno izmenjavo vsebin.
 
Pri zadevnem ponudniku storitev se seznanite z naravo, obsegom in namenom zbiranja in uporabe podatkov v sklopu storitev tretjih oseb.
 
 8.               Vaše pravice glede varstva podatkov
Če so izpolnjeni nekateri pogoji, lahko uveljavite svoje pravice do varstva podatkov v povezavi z nami
 
Tako imate pravico, da vas obvestimo o vaših shranjenih podatkih v skladu s pravili 15. člena GDPR (če pride v poštev v zvezi z morebitnimi omejitvami po nacionalni zakonodaji).
Na vašo zahtevo moramo popraviti vaše shranjene podatke v skladu s 16. členom GDPR, če so ti podatki nepravilni ali pomanjkljivi.
Če to želite, bomo izbrisali vaše podatke v skladu s 17. členom GDPR, če tega ne preprečujejo druge zakonske določbe (npr. zakonsko določene obveznosti hrambe ali omejitve na podlagi nacionalne zakonodaje) ali naš prednostni interes (na primer za obrambo naših pravic in zahtevkov).
Ob upoštevanju pogojev, ki jih postavlja 18. člen GDPR, lahko zahtevate, da omejimo obdelavo vaših podatkov.
Poleg tega lahko vložite ugovor k obdelavi vaših podatkov v skladu z 21. členom GDPR, kar od nas zahteva ustavitev obdelave vaših podatkov. Ta pravica do ugovora velja samo v primeru zelo posebnih okoliščin, ki so značilne za vaše osebne razmere, pri tem pa lahko pravice našega podjetja nasprotujejo vaši pravici do ugovora.
Imate tudi pravico do prejema svojih podatkov v skladu z ureditvijo, kot določa 20. člen GDPR, v strukturirani, običajni in strojno berljivi obliki ali prenosa teh podatkov tretji osebi.
Poleg tega imate pravico do preklica privolitve, ki ste nam jo dali za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli v prihodnosti (glejte točko 2.3).
Dodatno lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu za varstvo podatkov (77. člen GDPR). Kljub temu priporočamo, da pritožbo najprej pošljete nam, na zgoraj navedene kontakte.
 
Če je le možno, morate zahtevke za uveljavljanje svojih pravic na zgoraj navedene kontakte poslati v pisni obliki.
 
 9.               Obseg vaših obveznosti, da nam zagotovite svoje podatke
Zagotoviti morate samo podatke, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje poslovnega razmerja ali predpogodbenega razmerja z nami, ali za zbiranje podatkov, ki ga zahteva zakonodaja. Brez teh podatkov na splošno ne moremo skleniti pogodbe ali nadaljevati z njenim izvajanjem. To se lahko nanaša tudi na podatke, ki so v okviru pogodbenega razmerja zahtevani pozneje. V primeru, da bi od vas zahtevali dodatne podatke, morate biti posebej obveščeni o prostovoljni naravi teh informacij.
 
10.            Prisotnost avtomatizirane odločitve v posameznih primerih (vključno s profiliranjem)
Ne uporabljamo nobenega postopka za povsem avtomatizirane odločitve, kot določa 22. člen GDPR. Če bomo v prihodnosti v posameznih primerih vpeljali takšen postopek, vas bomo o tem v skladu s predpisi obvestili, če to zahteva zakonodaja.
 
Pod določenimi pogoji lahko vaše podatke obdelamo s ciljem ocene določenih osebnih vidikov (profiliranje).
Da bi vam lahko zagotovili ciljno informiranje in nasvete o izdelkih, lahko uporabimo orodja za vrednotenje. Ta omogočajo oblikovanje izdelkov, komunikacije in oglaševanje glede na potrebe, vključno z raziskavo trga in mnenj.
 
Takšni postopki so lahko uporabljeni za oceno vaše plačilne zmožnosti in kreditne sposobnosti ter za boj proti pranju denarja in goljufijam. "Rezultati z ocenami" so lahko uporabljeni za oceno vaše kreditne sposobnosti. V primeru ocenjevanja se z uporabo matematičnih metod izračuna verjetnost, da bo stranka izpolnjevala plačilne obveznosti v skladu s pogodbo. Takšne vrednosti ocen nam na primer pomagajo pri oceni kreditne sposobnosti in odločanju glede ponudbe izdelkov ter so vgrajene v naše upravljanje tveganj. Izračun temelji na matematično in statistično priznanih in preverjenih metodah ter upošteva vaše podatke, zlasti prihodke, izdatke, obstoječe obveznosti, poklic, delodajalca, delovno dobo, izkušnje iz prejšnjega poslovnega odnosa, poplačilo prejšnjih posojil v skladu s pogodbo in informacije kreditnih instituciij.
 
V skladu z 9. členom GDPR v obdelavo niso vključene informacije o državljanstvu in posebne vrste osebnih podatkov.
 
11.   Dodatno obvestilo o varstvu osebnih podatkov na naši strani za uporabnike družbenega omrežja Facebook, ki so 'všečkali' Facebook stran Mazda Slovenija (kliknili 'Všeč mi je'; v nadaljevanju: ljubitelji)  
 
Na naši strani za ljubitelje Mazde na Facebooku (na naslovu: https://www.facebook.com/MazdaSlovenija/) lahko poiščete informacije o naših storitvah ali vzpostavite kontakt in komunicirate z nami. Naša stran za ljubitelje Mazde temelji na pogodbi o skupni obdelavi osebnih podatkov v skladu s 26. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irska) glede odgovorne osebe). Po tem ne odločamo več o obdelavi podatkov o vpogledih in uporabi. Primarno odgovornost za obdelavo podatkov o vpogledih in izpolnjevanje vseh obveznosti glede podatkov o vpogledih v skladu z GDPR prevzema Facebook.
 
Izpostaviti želimo, da so lahko vaši uporabniški podatki pri obisku strani za ljubitelje Mazde na Facebooku obdelani zunaj Evropske unije (EU). Facebook, Inc. je kot sodelujoča stranka zavezan k skladnosti s standardi EU glede zasebnosti, saj ima kot ponudnik iz ZDA certifikat za zaščito osebnih podatkov: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active (z dne 2. 11. 2018).
Vaši podatki se lahko obdelujejo za raziskave trga in promocijske namene, kot je ustvarjanje profilov uporabe in njihova uporaba za namene prikaza oglasov na osnovi vaših vzorcev uporabe. Praviloma se na vašem računalniku shranijo piškotki.
 
V povezavi s tem nam funkcija Site Insights (Vpogledi v stran) omogoča, da pri Facebooku pridobimo statistične podatke o različnih kategorijah, povezanih z uporabo strani za ljubitelje na Facebooku, na primer skupno število ogledov strani, število všečkov, aktivnosti na strani, interakcije z objavami, ogledi videov, pokritost objave, komentarji, deljenje objav, odgovori, delež moških in žensk, država in mesto, od koder prihaja uporabnik, jezik, ogledi in kliki v trgovini, kliki na orodje za načrtovanje poti in kliki na telefonske številke. Te informacije uporabljamo, da so naše strani bolj privlačne in odzivne (na primer z ugotavljanjem pravega trenutka za objavo vsebine).
V sklopu strani za ljubitelje Mazde na Facebooku poteka obdelava osebnih podatkov za varovanje naših zakonitih interesov z ustrezno in k ciljnim skupinam usmerjeno zasnovo naših informacijskih storitev in s komunikacijo z uporabniki (pravna osnova: člen 6, prvi odstavek, točka f GDPR). Če Facebook kot ponudnik platforme od vas zahteva soglasje za določeno obdelavo podatkov, poteka obdelava na pravni osnovi točke a prvega odstavka člena 6.
V zvezi z uresničevanjem pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, in zahtevkov za informacije izpostavljamo, da lahko te pravice najučinkoviteje uveljavljate neposredno na Facebooku (glejte https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).
Nadaljnje informacije o obdelavi in uporabi podatkov ter o povezanih pravicah in možnostih za zaščito zasebnosti vključno z možnostjo za zavrnitev najdete v izjavi o varstvu osebnih podatkov na Facebooku na naslovu https://www.facebook.com/about/privacy/ in v poglavju "Site Insights Information" (Informacije o vpogledih v stran) na naslovu https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
Zavrnitev (Opt-Out): https://www.facebook.com/settings?tab=ads or //www.youronlinechoices.com

II. INFORMACIJE O VARSTVU PODATKOV NA NAŠI SPLETNI STRANI

1. Varstvo osebnih podatkov na naši spletni strani
Ko uporabljate našo spletno stran, zbiramo samo tiste osebne podatke, ki jih v naš strežnik pošilja vaš osebni brskalnik. Ti podatki so: IP naslov, datum in čas poizvedbe, država izvora poizvedbe, vsebina poizvedbe, status dostopa, spletno mesto, s katerega prihaja zahteva, brskalnik, operacijski sistem in vmesnik, jezik in različica programske opreme brskalnika, prenesena količina podatkov, razlika časovnih pasov glede na greenwiški srednji čas (GMT). Te podatke zbiramo, da spletno stran lahko prikažemo, zaradi zagotavljanja stabilnosti in varnosti naše spletne strani. Podatke zbiramo na podagi točke f) prvega odstavka 6. člena GDPR. 

Za nekatere storitve, ki jih ponujamo na spletni strani (npr. kontaktni obrazci, testna vožnja, naročilo kataloga, itd.) so potrebni še vaši dodatni osebni podatki, da lahko stopimo v stik z vami. To so kontaktni osebni podatki, kot na primer telefonska številka, elektronski naslov, poštni naslov. Te vaše osebne podatke zbiramo in jih obdelujemo le kolikor je to potrebno za izvedbo posamezne storitve. Ko obdelava in nadaljnja hramba vaših osebnih podatkov ne bo več potrebna, bomo vaše osebne podatke izbrisali. Podatke zbiramo na podlagi točke b) prvega odstavka 6. člena GDPR. 

2. Aplikacija My Mazda
Aplikacijo My Mazda lahko prenesete na pod domeni www.mazda.si/apps/. Za prenos aplikacije se je potrebno najprej registrirati, v tem primeru bodo zbrani vaši osebni podatki v postopku registracije.

3. Zbiranje in obdelava podatkov o komunikacijah in uporabi 
Google Analytics
Naša spletna strank uporablja funkcije storitve Google Analytisc za spletno analitiko. 
Ponudnik je Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland.
Google analytics uporablja tako imenovane “piškotke”. To so besedilne datoteke, ki so shranjene v računalniku in omogočajo analizo uporabe spletne strani. 
Podatke zbiramo na podagi točke f) prvega odstavka 6. člena GDPR. 

Google AdSense
Naša spletna stran uporablja funkcije storitve Google AdSense, storitev za vključitev oglasov Google. 
Ponudnik je Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland.
Google AdSense uporablja tako imenovane “piškotke”. To so besedilne datoteke, ki so shranjene v računalniku in omogočajo analizo uporabe spletne strani. 
Podatke zbiramo na podagi točke f) prvega odstavka 6. člena GDPR. 

You Tube
Naša spletna stran uporablja vtičnike You Tube. 
Ponudnik je Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland.
You Tube strežnik je obveščen, katere od naših spletnih strani ste obiskali. Če ste prijavljeni v vaš You Tube uporabniški račun, omogočite You Tube, da informacijo o obisku spletne strani posreduje v vaš uporabniški račun. 
Podatke zbiramo na podagi točke f) prvega odstavka 6. člena GDPR. 

Google maps

Naša spletna stran uporablja vtičnike Google maps. 
Ponudnik je Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland.
Podatke zbiramo na podagi točke f) prvega odstavka 6. člena GDPR. 

Google reCAPTCHA
Glede na upravičeni interes za preprečevanje vsiljene pošte in zlorab na naši spletni strani uporabljamo tudi funkcijo reCAPTCHA podjetja Google. Ta funkcija razlikuje, ali je vnos izvedel človek ali je posledica zlorabe s samodejnim postopkom. Storitev vključuje pošiljanje naslova IP in morda tudi drugih podatkov Googlu, ki jih ta zahteva za izvajanje storitve reCAPTCHA. Dodatne informacije o funkciji Google reCAPTCHA in politiki varovanja osebnih podatkov pri podjetju Google najdete na naslovu https://policies.google.com/privacy?hl=en

4. “Piškotki”

Naša spletna stran uporablja piškotke. Piškotki so majhne besedilne datoteke in se shranijo na trdi disk, ki ga določi vaš brskalnik. Spletna stran, ki shrani piškotek, prek piškotka pridobiva informacije. Večina piškotkov, ki jih uporabljamo, se izbriše ob zaključku seje brskalnika (t. i. sejni piškotki ali Session Cookies). Ostali piškotki ostanejo v vaši napravi in nam omogočajo, da prepoznamo vaš brskalnik ob vašem naslednjem obisku (trajni piškotki). 
Več informacij najdete v naši izjavi o piškotkih. 
V nastavitvah brskalnika, ki ga uporabljate, lahko zavrnete uporabo piškotkov. S tem pa morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij naše spletne strani.

  
Informacije o vaši pravici do ugovora v skladu z 21. členom GDPR
 
 1. Imate pravico, da kadarkoli vložite ugovor zoper obdelavo vaših podatkov, ki se izvaja na osnovi 6. člena, točka 1 f GDPR (obdelava podatkov na osnovi tehtanja interesov) ali 6. člena, točka 1 e GDPR (obdelava podatkov v javnem interesu). Pogoj za to je, da obstaja razlog za ugovor, ki izhaja iz vaših posebnih osebnih razmer. To velja tudi za profiliranje, ki bi temeljilo na tem namenu v smislu 4. člena, točke 4 GDPR.
 
Če vložite ugovor, bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke, razen v primeru, da lahko dokažemo nujne razloge z zajamčeno zaščito za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali v primeru, da obdelava služi za namen uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov.
 
2. Vaše osebne podatke bomo lahko uporabili tudi za izvajanje neposrednega trženja. Če ne želite prejemati oglasnih vsebin, imate pravico, da kadarkoli vložite ustrezen ugovor. Takšen ugovor bomo upoštevali pri svojih dejavnostih v prihodnosti.
 
Vaših podatkov ne bomo obdelovali za namene neposrednega trženja, če nasprotujete obdelavi za ta namen.
 
Ugovor lahko vložite brez posebnega obrazca. 

Če je možno, ga pošljite na naslov:
 
Mazda Motor Slovenija, d.o.o.
Dolenjska cesta 242c
1000 Ljubljana

ali po elektronski poti na naslov: info@mazda.si