PIŠITE NAM
success Najlepša hvala za vaše sporočilo. Na vaše sporočilo bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.
Nakaj je šlo narobe. Prosimo poizkusite še enkrat.
IME obvezno polje IME neveljavna vsebina
PRIIMEK obvezno polje PRIIMEK neveljavna vsebina
TELEFONSKA ŠTEVILKA obvezno polje TELEFONSKA ŠTEVILKA neveljavna vsebina
SPOROČILO obvezno polje
* obvezna polja
Ali bi zeleli prejemati aktualne Mazdine informacije in novice? Potem oznacite ustrezen kanal za kontaktiranje.
Poglej več Glej manj

Posameznik: je vsaka fizična oseba, ki posreduje svoje osebne podatke družbi Mazda Motor Slovenija d.o.o. Upravljavec: je družba Mazda Motor Slovenija d.o.o., Dolenjska cesta 242 c, Ljubljana, matična številka: 5672040000, ki ga zastopa direktor Aleš Marguč in direktor David Graham McGonigle. Osebni podatki: so podatki posameznika, kot jih določa veljavna zakonodaja, v tej privolitvi njegovo osebno ime in priimek, poštna številka, elektronski naslov, mesto. Osebni podatki posameznika se na podlagi njegove privolitve za namene neposrednega trženja obdelujejo zlasti zaradi posredovanja informacij oziroma obveščanja po pošti ali elektronski pošti o novostih, posebnih ponudbah in marketinških akcijah ter podobno. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da svojo privolitev kadar koli prekliče. Preklic privolitve lahko posameznik kadarkoli pošlje pisno na naslov upravljavca, po elektronski poti, na naslov upravljavca info@mazda.si ali s klikom na povezavo ODJAVA, poslano v vsakem elektronskem sporočilu posamezniku. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Upravljavec bo najkasneje v petnajstih (15) dneh od prejema preklica privolitve preprečil obdelavo osebnih podatkov posameznika in ga v nadaljnjih 5ih dneh o tem tudi obvestil. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem krije upravljavec. Posameznik s klikom na okence te privolitve potrjuje, da so posredovani osebni podatki točni.

PRAVNE INFORMACIJE: Osebne podatke posameznika lahko upravljavec obdeluje vse do preklica privolitve oziroma do takrat, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. Upravljavec zbira, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Osebni podatki posameznika se zbirajo in obdelujejo na podlagi točke a prvega odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Posameznik ima pravico, da od upravljavca zahteva dostop do osebnih podatkov. Posameznik ima pravico, da od upravljavca zahteva popravek osebnih podatkov, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki. Posameznik ima pravico do prenosljivosti podatkov. Posameznik ima pravico do ugovora. Navedene zahteve lahko posameznik kadarkoli pošlje pisno na naslov upravljavca ali po elektronski poti, na naslov upravljavca info@mazda.si. Posameznik ima pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. Posameznik ni dolžan zagotoviti osebnih podatkov v privolitveni namen. V kolikor posameznik osebnih podatkov ne zagotovi, se šteje, da njegova privolitev v obdelavo ni podana in posameznik ne more sodelovati pri namenih za katere se ta privolitev daje. Upravljavec osebnih podatkov ne sprejema avtomatiziranih odločitev in ne oblikuje profilov. Več informacij je na voljo v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na naši spletni strani www.mazda.si

POŠLJI

Financiranje

Mazda Leasing

Mazda Leasing vam v sodelovanju s podjetjem Summit Leasing Slovenija nudi najširšo ponudbo financiranj na enem mestu.
Če razmišljate o novem ali rabljenem vozilu znamke Mazda, vam bomo z veseljem svetovali, katero obliko financiranja izbrati.

Za informativni izračun financiranja nas kontaktirajte po elektronski pošti na naslov: info@summit-leasing.si

Finančni lizing

Glavna značilnost finančnega lizinga je, da je predmet lizinga do končnega poplačila last lizingodajalca. Finančni lizing je oblika financiranja podobna kreditu, pri čemer so pogoji za pridobitev lizinga enostavnejši in manj zahtevni, zlasti z vidika zahtevane dokumentacije in izpolnjevanja kriterijev za pridobitev financiranja. Mesečni obroki se lahko prilagajajo glede na želje oziroma finančne zmožnosti lizingojemalca, ki lahko izbira višino prvega obroka, dolžino trajanja lizinga ter višino zadnjega obroka.

S podpisom pogodbe o lizingu postane lizingojemalec ekonomski lastnik predmeta lizinga, kar pomeni, da predmet lahko uporablja. Lizingodajalec v času trajanja pogodbe ostane pravni lastnik predmeta. Ko lizingojemalec odplača vse obroke, postane predmet financiranja njegova last.


Finančni lizing z višjim zadnjim obrokom

Prilagodljivo financiranje - odložite plačilo višjega obroka na konec in si zagotovite nižje mesečne obroke po vaših zmožnostih. Finančni lizing z višjim zadnjim obrokom vam omogoča odlog plačila določenega odstotka kupnine (dogovorjenega ob sklenitvi) na konec dobe financiranja. Tako so mesečni obroki skozi celotno obdobje financiranja lahko nižji in je taka oblika lizinga bolj dostopna in primerna, če v prihodnosti pričakujete večji priliv sredstev ob zaključku pogodbe o financiranju.

Operativni lizing 

Predmet lizinga ne vodite kot osnovno sredstvo in zanj ne obračunavate amortizacije. V primeru operativnega lizinga gre za pogodbeni odnos, kjer dajalec lizinga zadrži tako pravno kot ekonomsko lastništvo nad predmetom lizinga. To pomeni, da jemalec lizinga vzame predmet lizinga v najem za dogovorjeno obdobje ter ga po izteku vrne dajalcu lizinga, v času trajanja pa plačuje najemnino.

Operativni lizing je zelo primerna oblika financiranja zlasti za pravne osebe. Jemalec lizinga namreč ne izkazuje dolgoročnih obveznosti, ker se v izkazu uspeha izkazujejo le stroški najema, v bilanci stanja pa se lizing ne prikazuje. Na ta način ostaja vaš potencial za najemanje kreditov pri bankah nedotaknjen!

Ker doba najema ne sme presegati dobe koristnosti sredstva, je najdaljša doba operativnega lizinga za vozila 60 mesecev oziroma 5 let.

Operativni lizing z vključenimi dodatnimi storitvami

»All inclusive« - zavarovanje in registracijo vozila, menjavo pnevmatik ter druga redna in izredna vzdrževanja prepustite lizingodajalcu. Operativni lizing z vključenimi dodatnimi storitvami ali t.i. »All inclusive«, poleg prednosti klasičnega operativnega lizinga prinaša še dodatne storitve, ki pomenijo prihranek časa in denarja za podjetje.

S to obliko financiranja vse skrbi in stroški v zvezi z rednim vzdrževanjem vozila postanejo predmet pogodbe in se vršijo na račun lizingodajalca, saj ta oblika lizinga vključuje tudi zamenjavo pnevmatik, redna in izredna vzdrževalna dela, zavarovanje in podaljševanje registracij, nadomestno vozilo - torej vse, kar vključuje redna uporaba vozila.